Fördelarna med styrning av solskydd

I dagens värld, där energieffektivitet och komfort spelar en central roll i våra liv, blir styrning av solskydd en alltmer populär lösning för kommersiella fastigheter. Oavsett om det handlar om kontorsbyggnader, hotell eller butikscentra, erbjuder moderna solskyddssystem många fördelar som går långt utöver enkel skuggning. Här är de viktigaste fördelarna med att investera i och använda styrbara solskyddssystem i kommersiella fastigheter.

Ökad energieffektivitet

Ett av de mest övertygande argumenten för styrning av solskydd i kommersiella fastigheter är den betydande energibesparingen. Genom att automatiskt justera persienner, markiser eller rullgardiner baserat på solens position och intensitet, kan man minska behovet av luftkonditionering under varma sommardagar och uppvärmning under kalla vinterdagar. Studier har visat att användning av automatiserade solskydd kan minska kylkostnader med upp till 30-40%, vilket resulterar i betydande energibesparingar. Den totala energibesparingen för en kommersiell byggnad kan uppgå till 10-20%, beroende på klimat och byggnadens specifika förutsättningar.

Automatiserade solskyddssystem är också en viktig komponent för att uppfylla de energikrav som ställs av EU. Energieffektiviseringsdirektivet (EED) syftar till att förbättra energieffektiviteten med 32,5% till år 2030, och direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) kräver att alla nya byggnader från och med 2021 ska vara "nära-nollenergibyggnader" (NZEB). Automatiserade solskyddssystem hjälper till att uppnå dessa höga energistandarder genom att minska energiförbrukningen. Dessutom stödjer EU:s gröna giv, inklusive renoveringsvågen, renovering och energieffektivisering av befintliga byggnader, där automatiserade solskydd spelar en nyckelroll i att uppnå de nödvändiga energibesparingarna.

Förbättrad inomhuskomfort

För varje verksamhet är det viktigt att se till att alla som befinner sig i lokalerna trivs där. Detta innebär att skapa en optimal miljö vad gäller ljud, ljus, temperatur och andra faktorer som påverkar människors välbefinnande. Automatiserade solskyddssystem är en central komponent i att skapa denna trivsel, vilket i sin tur kan förbättra personel- och kundnöjdheten och företagets image.

Skyddar er egendom

Solens UV-strålar skadar möbler, golv och annan utrustning genom att orsaka blekning och försvagning av material. UV-strålar bryter ner kemiska bindningar i material som trä, tyg och plast, vilket leder till färgförlust, sprödhet och minskad strukturell integritet över tid. Den fotokemiska nedbrytningen sker när UV-ljus träffar ett material, vilket orsakar reaktioner som bryter ner färgpigment och polymerer. Dessutom kan UV-exponering leda till oxidation, där material reagerar med syre i luften, vilket ytterligare försvagar materialstrukturen. Värmen som genereras av UV-ljus kan också orsaka termiska skador, vilket bidrar till sprickbildning och deformation. För plastmaterial innebär detta att polymerkedjorna bryts ner, vilket resulterar i förlorad flexibilitet och styrka.

Styrbara solskydd hjälper till att minimera dessa skador genom att kontrollera hur mycket direkt solljus som når inredningen. Genom att automatiskt justera solskydden baserat på solens position och intensitet kan man begränsa exponeringen för skadligt UV-ljus. Detta förlänger livslängden på inredning och utrustning, vilket minskar behovet av frekvent utbyte och renovering. För verksamheter innebär detta inte bara bevarandet av estetiska och funktionella kvaliteter i sina lokaler, utan även betydande kostnadsbesparingar över tid.

Flexibilitet och kontroll

Moderna solskyddssystem erbjuder hög flexibilitet och kontroll, ofta genom användning av avancerad teknologi som AI och molnbaserade lösningar. Dessa system kan automatiskt justera solskydden baserat på realtidsdata om solens position och väderförhållanden, vilket optimerar både energibesparingar och komfort. Fastighetsförvaltare kan enkelt övervaka och justera solskydden på distans via centrala kontrollsystem, vilket möjliggör en skräddarsydd lösning som kan anpassas efter individuella behov och preferenser. Denna nivå av automatisering och fjärrstyrning bidrar till effektiv drift och förbättrad användarupplevelse, samtidigt som det säkerställer att solskydden fungerar optimalt under alla förhållanden.

Det fungerar!

En av de största fördelarna med styrda solskyddssystem är ändå den betydande minskningen av den manuella arbetsbördan. I stora kommersiella byggnader skulle det vara både orimligt tidskrävande och resurskrävande att justera varje solskydd individuellt. Alternativet till automatisering är att ha personal som manuellt hanterar solskydden, vilket är ohållbart och ineffektivt och utan automatisering riskerar man att justeringarna inte utförs alls. Automatiserade system säkerställer att solskydden alltid är optimalt inställda.


Tjäna på cirkulärt och hållbart!