Pendax AB - ett företag i tiden

Sveriges äldsta och mest anrika AV-företag, Pendax AB, grundades 1975 under namnet Pendax Interiör AB. För att passa in på den internationella marknaden så ändrades namnet 1984 till Pendax AB. Affärsidén har allt sedan starten alltid varit att utveckla produkter för mötesrum som är i tiden. Detta har lett till att Pendax AB har haft ett flertal framgångsrika patent där Pendaxlisten (känd så långt bort som Australien som ”Pendastrip”) och dess enarmade blädderblockstavla blev en successtory utan motstycke. 90-talets lågkonjunktur medförde ett flertal samgåenden mellan olika bolag och vid den här tiden slog sig även Pendax AB samman med Audicom AB till en systemintegratör.

2021 togs ännu ett steg i utvecklingen då Audicom AB på egen hand fortsatte sin resa som systemintegratör och Pendax AB återigen kom tillbaka som ett fristående tillverkningsbolag och underleverantör till inrednings- och AV-branscherna.

Anledningen till det var utvecklingen av det installationsfria sortimentet. Med det togs kanalisation, projektering och ombyggnad bort från mötesrummen och färdigställandet av rummen drogs ner från flera veckor till några minuter. Dessutom gjordes rummen mer flexibla i driftsfasen genom att det sattes hjul på produkterna.


Det här var inte bara bra av organisatoriska och ekonomiska skäl utan även för hållbarhetens skull. Enligt studier från KTH kan nämligen traditionella hyresgästanpassningar av kontorsarbetsplatser generera lika stora koldioxidutsläpp som nybyggnationer.

Men det stannar inte där. Med det nya produktsortimentet FlexWall Mobile så har vi tagit konceptet ännu längre så att ni lika enkelt till och med kan uppgradera eller reparera även mötesrumstekniken i möblerna under en liten kaffepaus eller bensträckare. Det här är helt i linje med krav på produkters reparerbarhet och cirkuläritet så nu snackar vi flexibilitet, hållbarhet och produkter i tiden på riktigt.

Det här produktsortimentet har förutsättningar att bli en riktig kioskvältare, även i Australien, vilket kräver en helt annan organisationstyp än den som AudicomPendax AB erbjuder som systemintegratör. Därför kommer Pendax AB behöva nå ut till marknaden via återförsäljare för att effektivt nyttja hela konceptets potential, vilket vi på kort sikt bedömer vara minst 100 Mkr bara i Sverige.


Pendax' logotyp ritades för 40 år sedan av den legendariska arkitekten och AV-specialisten Anders 'Nypan' Nyberg. Det är ett stiliserat P som inspirerats av en teknisk ritning av tvärsnittet från världens första AV-list. 'Nypan' utformade inte bara produkter och lösningar för mötesrum utan var en av dem som i sin gärning utformade en hel bransch.