Anpassa lokalerna för nya Microsoft Teams Front Row

FrontRow är ett sätt att uppleva möten i Microsoft Teams som syftar till att göra videomöten så naturliga och inkluderande som möjligt. Funktionen ändrar dynamiken i mötet genom att placera deltagarna i en 'första rad' längst ner på skärmen, vilket skapar en känsla av att alla sitter runt samma bord. Tanken är att försöka åstadkomma känslan av att alla sitter vid ett bord i rummet och har ögonkontakt som i ett vanligt möte.


Detta är en variant av det som kallades "Telepresence" när det introducerades på 1980-talet men konceptet är äldre än så. Innan dess förekom det i science-fictionlitteraturen, då i form av avatarer vars sinnen man på avstånd kunde flytta in i och ta kontroll över. Poängen med alla sorters telepresence är förstås att man ska öka känslan av att verkligen "närvara" trots att man är på distans. 


Tekniken för det här varierar beroende på applikation. Det är skillnad på om man ska operera en människa på distans, styra en farkost på Mars eller ge en grupp samarbetande människor en känsla av samvaro trots att de skiljs av avstånd. 


För att verkligen maximera upplevelsen av ditt videomöte på det här sättet behöver du mer än bara rätt programvara; du behöver också anpassa din inredning. Med sådan inredningslösning kan rum nyttjas på helt nytt, mer flexibelt, sätt, till exempel genom att skärm sitter på långvägg istället som idag på kortvägg. En annan fördel med denna layout är den förbättrade ergonomin. Eftersom alla deltagare är vända mot skärmen, minimeras nack- och kroppsvridningar, vilket gör mötet bekvämare för alla inblandade.


För att FrontRow-upplevelsen ska bli komplett introduceras även ett nytt bildformat som kallas 21:9 vilket syftar på bredd och höjdförhållandet på bilden. I praktiken betyder det att bilden blir ännu bredare än vad vi normalt är vana vid och det är det som gör att deltagarna får plats i en rad bredvid varandra. Kameran placeras även precis under skärmen/projektionsytan. 
Vi på Pendax tillhandahåller naturligtvis som vanligt installationsfri inredning som innehåller såväl kameror som bildvisningsutrustning och all annan teknik som behövs (se exempelvis MeetingWall och Mobile). Men med tanke på FrontRows specifika krav har vi beslutat att även tillverka anpassade bord i vår Custom Shop. Där får du full kontroll över material och design, medan vi bidrar med vår expertis och tillverkningskapacitet för att säkerställa funktionella och praktiska lösningar.


Borden finns i tre varianter FrontRow Wedge, FrontRow Arc och BackRow Arc.


FrontRow Wedge är ett kilformat bord som är bredare mot skärmen. Det gör att distansdeltagarna ser alla som sitter runt bordet. Bordet kan skjutas mot skärmen vilket betyder att det inte behövs projekteras för någon kanalisation i rummet.


FrontRow Arc är ett bågformat bord som placeras bredvid varandra för att bilda en större båge med kameran i centrum. Det gör att alla mötesdeltagare tittar rakt fram. En konsekvens av det är att alla deltar på samma villkor oavsett om man är med fysiskt eller på distans. En annan konsekvens är att upplevelsen liknar den som vi är vana vid från skärmen på vår personliga arbetsplats. Det är säkert ingen slump att det är så med tanke på att det är Microsoft som lanserar detta koncept. 

BackRow Arc är ett bågformat ståbord med större radie som kan placeras bakom FrontRow Arc för större möten med fler deltagare. Det tre bordstyperna täcker alla typer av distansmöten från två deltagare och uppåt.


Från Science Fiction till verklighet
Hur framtidens mötesrum kommer att revolutionera sättet vi samarbetar