Att skapa den bästa ljudmiljön

När vi på Pendax AB beslutade oss för att utveckla ljudabsorbenter till mötesrum så valde vi att utveckla en serie perforerade resonatorer. En av anledningarna är att de kan anpassas till olika design och stil, vilket inredare särskilt uppskattar. Ytte​rligare en anledning är förstås att de är särskilt effektiva ljudabsorbenter som kan användas för att förbättra akustiken i ett rum. De fungerar genom att ljudvågor passerar genom perforeringarna och därefter reflekteras in i resonatorn där de dämpas genom friktion och omvandlas till värmeenergi. Ju fler perforeringar som finns desto effektivare blir absorberingen.

Som vi alla vet kan dålig akustik på en arbetsplats eller i ett mötesrum orsaka trötthet och bristande koncentration, vilket kan ha negativ påverkan på produktiviteten. Våra hjärnor klarar, i och för sig, att under kortare stunder kompensera för dålig akustik när vi själva sitter i det ekande rummet, men om vi är med på distans och lyssnar på ett ekande ljud ur en högtalare kan det bli riktigt outhärdligt. Det är därför viktigt att ha en bra ljudmiljö på dessa platser, och en särskilt effektiv lösning på detta är alltså användningen av perforerade resonatorer. Samma typ som används av världsstjärnorna i professionella inspelningsstudios.

En smartare och effektivare ljudabsorbent

Perforerade resonatorer är en typ av resonansabsorbenter som fungerar som ett fjäder-massasystem och börjar resonera vid en viss frekvens. Dessa absorbenter består av en ram som är lufttät och täckt av ett relativt tunt trämembran. Inuti absorbenten finns isolerande mineralull. Ljudtrycket orsakar vibrationer och minskar ljudfältets energi. Luften inne i absorbenten sätts också i rörelse, och det isolerande materialet absorberar den överförda energin. Isoleringsmaterialet dämpar också vibrationen hos membranet tillräckligt för att göra det effektivt över en bredare frekvensområde och undvika eko från absorbenten.

Perforerade resonatorer används främst för att absorbera ljud i låga och mellanlåga frekvenser där mänskligt tal finns, och som är svårare att fånga upp med vanliga ljudabsorbenter. Därför är det en mycket effektiv lösning för att minska ljudnivåerna i mötesrum och på arbetsplatser. Genom att använda dessa ljudabsorbenter minskar man efterklangen och förbättrar ljudmiljön, vilket leder till ökad koncentration och produktivitet.

På Pendax AB tillverkar vi för tillfället två typer av ljudabsorbenter, FlexWall Mobile Acoustic och FlexWall Acoustic men eftersom mottagandet blivit så positivt kommer vi säkert utveckla detta ytterligare. FlexWall Mobile Acoustic är en rullbar skärm som kan flyttas till den plats där den behövs. På köpet kan man använda den för att dela av rummet som en vägg på hjul. FlexWall Acoustic är en ljudabsorbent som ställs på golvet vid en vägg där den säkras. Båda alternativen kan förses med valfritt tyg, vilket gör att de kan anpassas till varje inredning och ge en trevlig och estetisk känsla.

Kontakta oss på Pendax AB för mer information om våra lösningar för ljudabsorbering och hur vi kan hjälpa dig att skapa en bättre ljudmiljö på din arbetsplats eller i dina mötesrum.

Inredning för mötesrum med universell utformning