Inredning för mötesrum med universell utformning

Moderna installationfria mötesrumslösningar, som MeetingWall på bilden här till exempel, gör att alla som vill själva kan inreda ett professionellt mötesrum. Det här är såklart bra och en stor fördel för användarna. Men för att inte göra onödiga nybörjarmisstag i processen när det gäller tillgänglighet så är det förstås klokt att först lära sig lite av proffsen. Även om det med installationfria mötesrumslösningar är väldigt lätt att ändra sig och möblera om ifall man inte blir nöjd första gången. Använd gärna det här som en checklista!

När det gäller mötesrum är det viktigt att tänka på universell utformning, vilket innebär att rummet ska vara lättillgängligt och användbart för alla, oavsett funktionshinder. Att inreda ett mötesrum med universell utformning kan kännas utmanande, men med rätt planering och utrustning kan det bli både funktionellt och estetiskt tilltalande. I denna artikel kommer vi att titta på hur man kan inreda ett mötesrum med universell utformning, från val av möbler till användning av teknik.

Planering av rummet

Det första steget i att inreda ett mötesrum med universell utformning är att planera rummet på ett sådant sätt att det är lätt att navigera för personer med funktionshinder. Rummet bör ha tillräckligt med utrymme för att röra sig och för att placera möbler på ett sätt som gör att alla deltagare kan se och höra varandra. En planritning kan vara till hjälp för att visualisera utrymmet och placeringen av möbler.

Användning av färger och kontraster

Att använda kontrasterande färger på väggarna och golvet kan hjälpa personer med synnedsättning att navigera i rummet. Det är också viktigt att ha tillräckligt med belysning, så att alla deltagare kan se varandra och dokumenten som används under mötet.

Placering av möbler

Möblerna bör placeras på ett sådant sätt att det finns tillräckligt med utrymme för rörelse och att alla deltagare kan se och höra varandra. Borden bör ha tillräckligt med utrymme under för att rullstolsanvändare ska kunna komma nära bordet och delta i diskussionen. Undvik om möjligt kabeldragning över golvet och absolut lösa kablar liggande på golvet.

Val av möbler

Att välja rätt möbler är viktigt för att skapa ett mötesrum med universell utformning. Möblerna bör vara bekväma och stödjande för personer med funktionshinder, samtidigt som de är estetiskt tilltalande för alla deltagare. Utnyttja gärna möjligheten att få samma tyg på din installationfria mötesrumslösning som på exempelvis stolarna.

Stolar

Stolarna bör vara justerbara för att passa personer i olika storlekar och med olika funktionshinder. De bör också vara ergonomiska och stödjande för ryggen.

Bordsyta

Bordsytan bör vara jämn och lätt att rengöra. Det bör också finnas gott om utrymme på bordet för att rymma dokument och utrustning. Eventuella styrsystem och uttag bör vara nedfällda i bordet.

Solskydd

Invändiga solskydd hjälper förstås till att göra temperaturen i rummet behagligare. Men det viktigaste är ändå att man slipper blänk och reflexer från inkommande solljus eller bilstrålkastare.

Akustiken

Ljudet är minst lika viktigt som ljuset på en arbetsplats. Dålig akustik gör att man fortare blir trött och får svårare att koncentrera sig. Särskilt för de deltagare som är med på distans. Mattor, gardiner och effektiva ljudabsorbenter gör underverk för att dämpa oönskade ljud i det hörbara spektrumet.

Användning av teknik

Teknik kan användas för att underlätta kommunikationen och deltagandet för personer med funktionshinder. Här är några tekniska verktyg som kan användas för att inreda ett mötesrum med universell utformning:

Hörselslinga

En hörselslinga kan användas för att förbättra ljudkvaliteten för personer med hörselnedsättning. Detta kan också hjälpa till att minska bakgrundsljud och göra det lättare att höra tal. Det finns olika typer av hörselslingor, inklusive bärbara och fasta installationer.

Projektor eller display

En projektor eller en display används för att visa presentationer och andra dokument. Detta kan vara till hjälp för personer med synnedsättning, eftersom de kan zooma in på bilden för att se texten tydligare.

Videokonferens

Videokonferens, eller webbmöten, kan användas för att möjliggöra deltagande på distans för personer som inte kan närvara personligen på mötet. Detta kan också vara till hjälp för personer med funktionshinder som inte kan resa till mötesplatsen.

Tillgänglighet utanför rummet

Det är viktigt att se till att mötesrummet är tillgängligt för personer med funktionshinder. Här är några saker att tänka på:

Ramp eller hiss

Om mötesrummet inte är på marknivå, se till att det finns en ramp eller hiss för att göra det lättillgängligt för rullstolsanvändare.

Toalett

Se till att toaletten är tillgänglig för personer med funktionshinder. Det bör finnas tillräckligt med utrymme för att manövrera en rullstol och handikappanpassade toalettstolar.

Parkering

Se till att parkeringen är tillgänglig för personer med funktionshinder. Det bör finnas tillräckligt med handikappanpassade parkeringsplatser i närheten av entrén till mötesrummet.

Estetik och design

Trots att funktionalitet och tillgänglighet är viktiga faktorer i inredningen av ett mötesrum med universell utformning, behöver inte estetiken kompromissas. Här är några tips för att skapa ett mötesrum som är både funktionellt och estetiskt tilltalande: 

Färger och material

Använd lugna färger och enkla materialval för att skapa en avslappnad och professionell atmosfär. Undvik starka färger eller mönster som kan distrahera deltagarna.

Konst och växter

Konst och växter kan användas för att skapa en inbjudande och inspirerande miljö. Se till att konsten är neutral och inte kan uppfattas som stötande eller diskriminerande.

Sammanfattning

Att inreda ett mötesrum med universell utformning kräver planering och tanke. Det är viktigt att tänka på tillgänglighet, val av möbler och användning av teknik för att skapa en funktionell och estetisk miljö. Genom att följa principerna för universell utformning kan man skapa ett mötesrum som är lättillgängligt och användbart för alla.

Vanliga frågor och svar

- Vilka tekniska verktyg är bäst för att underlätta deltagande för personer med funktionshinder?
- Det beror på individuella behov och preferenser, men hörselslingor, projektorer, displayer och videokonferens är vanliga verktyg som kan användas för att underlätta kommunikationen.

- Vilken typ av möbler är bäst för att skapa ett mötesrum med universell utformning?
- Möblerna bör vara justerbara, stödjande och bekväma för personer i olika storlekar och med olika funktionshinder. Det är också viktigt att borden har tillräckligt med utrymme under för att rullstolsanvändare ska kunna komma nära bordet och delta i diskussionen.

- Hur kan jag se till att mötesrummet är tillgängligt för personer med funktionshinder?
- Se till att det finns en ramp eller hiss för att göra det lättillgängligt för rullstolsanvändare och att parkeringen är tillgänglig med tillräckligt med handikappanpassade parkeringsplatser i närheten av entrén till mötesrummet.

- Vad är egentligen universell utformning?
- Universell utformning innebär att skapa en miljö eller produkt som är användbar för alla, oavsett funktionshinder.

- Vilka är fördelarna med att inreda ett mötesrum med universell utformning?
- Fördelarna med att inreda ett mötesrum med universell utformning är att det gör rummet lättillgängligt och användbart för alla deltagare, oavsett funktionshinder. Detta kan leda till ökad delaktighet och bättre kommunikation under mötet.

Slutsats

Att inreda ett mötesrum med universell utformning är en viktig del av att skapa en inkluderande och tillgänglig arbetsplats. Genom att planera rummet på ett sådant sätt att det är lätt att navigera och använda för alla deltagare, välja lämpliga möbler och teknik och se till att rummet är tillgängligt för personer med funktionshinder, kan man skapa en miljö där alla kan delta och bidra till mötet på lika villkor. Genom att ta hänsyn till både funktionalitet och estetik kan man skapa en inspirerande och produktiv miljö som uppmuntrar till kreativitet och samarbete.

Anpassa lokalerna för nya Microsoft Teams Front Row