FlexWall Conference

FlexWall Conference togs från början fram som en lösning för kommunala krisledningsrum och gör att du kan ha både skrivtavlor och en mycket stor bildskärm i det ergonomiska blickfånget.
Finessen med FlexWall Conference är att skrivtavlorna kan skjutas ihop så att inte displayen syns, och skjutas isär när kameran och displayen ska användas. Tavlorna är mycket lättmanövrerade då de hänger på en DesignLine AV-list med kullagrade superhjul.

FlexWall Conference möjliggör att din kommunikationsutrustning kan hängas precis var du vill längs alla rummets väggar där du i varje ögonblick enklast kan nå den med blicken.
FlexWall finns i tre modeller med skrivtavlor 2x 1000x1200mm, 2x1200x1500mm och 2x1500x1500mm.
Om du vill ha i skrivtavlorna i en egen storlek så finns kaptillägg att välja till.
Lägg till ett kaptillägg för varje kapning du behöver.
Hängbeslag till skärmfäste, avhakningsskydd, hjul och hjulkassett samt AV-list ingår.

Så här planerar du så att du beställer rätt FlexWall Conference

I ritningen ovan kan du placera in dina mått. 

H är höjden på skrivtavelpanelerna. Som standard finns de i höjderna 1200 eller 1500mm men kan fås i en annan höjd med ett kaptillägg. Den aktiva höjden, där du kan placera saker på väggen, är den mellan AV-listens undersida och stödfötternas ovansida. Den är 150mm mindre än skrivtavelpanelernas höjd. Om du väljer skrivtavelpaneler som är 1200mm höga så kan alltså en display och en videobar få plats på väggen bakom så länge deras kombinerade höjd understiger 1050mm. 

B är skrivtavelpanelernas bredd. Som standard finns de i bredderna 1000, 1200 och 1500mm men de kan fås i en annan bredd med ett kaptillägg.
För att två stycken skrivtavlor ska dölja en display helt och hållet så behöver de förstås tillsammans vara bredare än displayen. För att skrivtavlorna ska kunna skjutas undan så långt att hela displayen syns (S) så behöver väggen (V) där allt ska monteras vara minst lika bred som displayens och skrivtavlornas sammanlagda bredd. AV-listen (L) kan vara 220mm kortare än väggens totala bredd eller, 110mm kortare än den längd du vill begränsa den totala slaglängden till på någon av sidorna. I paketen ingår dubbelt så lång list som skrivtavlornas sammanlagda bredd.

Det aktiva djupet (A), måttet mellan väggen och insidan av beslagen som håller skrivtavelpanelerna, är 130mm.
Mellan väggen och skrivtavelpanelernas insida är det ytterligare 30mm.
Det betyder att i princip alla displayer och videobars på marknaden får plats bakom tavlorna. Men om det skulle behövas så är beslagen ställbara i djupled ända upp till 182mm, aktivt mått.
Sammanfattningsvis: Kontrollera den sammanlagda höjden och djupet på det du vill dölja bakom skrivtavelpanelerna. Välj därefter om du vill ha 1200 eller 1500mm höga tavlor eller ett specialmått. Kom ihåg att 150mm av höjden går åt till beslag, lister och fötter.
Kontrollera bredden på det du vill dölja bakom skrivtavelpanelerna och välj skrivtavelpaneler som är mer än hälften så stora som det.
Kontrollera att det finns tillräckligt utrymme på sidorna så att tavlorna får plats när de skjuts isär.


Commenting is not enabled on this course.