MeetingFrame Custom Shop

MeetingFrame Custom Shop är en ram som skyddar tekniken i din installation. Bara det faktum att inga fler kablar blir utdragna och att inga fler små adaptrar får fötter gör lösningen mer driftsäker. 
Bakom panelen monterar du en mediaspelare, en liten PC, en tunn klient och/eller en mottagare för trådlös ljud och bildöverföring. Att det är en Custom Shop-produkt innebär att den skräddarsys så att den passar precis med den display som du har valt. Du behöver därför uppge vilken display den ska byggas för vid beställning.  
MeetingFrame  Custom Shop är alltså perfekt både för att modernisera och snygga till i rum som i dag har en display på väggen och färdig kanalisation och för att konvertera ett vanligt rum med ett 230-voltsuttag till ett fullfjädrat mötesrum. Lämpliga displaystorlekar är 43"-85".

MeeingFrame Custom Shop finns i tre varianter och har en del attraktiva tillbehör som vi kommer att presentera.

MeetingFrame Basic Custom Shop

Den enklaste modellen, Basic, är öppen i ovan- och underkant. Sidorna täcks av aluminiumprofiler som finns i svart eller vitt. Under displayen på framsidan sitter en skiva klädd i tyg. I standardsortimentet finns ett mörkt tyg, Kvadrat Basel 181 och Kvadrat Steelcut Trio 3 0205. Bakom skivan förvaras mötesrumsteknik som exempelvis en soundbar. Man kan även montera en videobar i skivan under skärmen men man behöver först säkerställa att denna inte kommer för långt ner.

Det som påverkar videobarens höjd över golvet i en MeetingFrame Basic är hur högt upp på väggen displayen är monterad och displayens egen höjd. I en vanlig sittning i ett konferensrum bör man ha centrum av linsen på 900 mm höjd över golvet eller mer. Ett vanligt alternativ är att helt enkelt fästa videobaren ovanför skärmen.

Den totala bredden på produkten kommer bli cirka 43mm bredare än displayen du vill ha monterad i. Höjden
blir cirka 200 mm större än displayens höjd. Djupet på produkten är 124mm. 

MeetingFrame Basic byggs så att den passar precis med den display som du har valt. Om displayen är mindre än 55" så monteras den i tvärstag som sitter fast i MeeingFrame och kan därför monteras i ett stycke på väggen. Om displayen är större än så så monteras först displayen på väggen i sitt fäste och sedan monteras MeetingFrame runt om och fästs i väggen.

MeetingFrame Basic är öppen i ovan- och underkant. På bilden kan du se de övre fästvinklarna som används för att fästa MeetingFrame i väggen. I utrymmet bakom den tygklädda skivan under skärmen, och i utrymmet bakom skärmen i ovankant finns plats för mötesrumsteknik och tillbehör med tillhörande kablage, anslutningar och nätadaptrar.   


MeetingFrame Classic Custom Shop

Precis som MeetingFrame Basic så byggs MeetingFrame Classic så att den passar precis med den display och videobar som ni har valt. I denna modell så placeras videobaren i den övre skivan vilket passar bättre för de lite större skärmar som ofta är aktuella för MeetingFrame.

Den totala bredden på produkten kommer bli cirka 43mm bredare än displayen du vill ha monterad i. Höjden
blir cirka 420 mm större än displayens höjd. Djupet på produkten är 124mm. 

MeetingFrame Classic har två stycken tygskivor i fronten. En över displayen och en under. Bakom den undre skivan finns plats för en soundbar och annan mötesrumsteknik. I den övre skivan finns möjlighet att fräsa in er videobar. Den har även en ventilerad topp- och en bottenskiva så att skärmen blir lite mer inkapslad. På toppskivan kan du även ställa en PTZ-kamera.

Uttag finns i mitten av topp-och bottenskivorna för kanalisation. Montaget av enheten görs med vinklar på samma sätt som med MeetingFrame Basic men vinklarna sitter dolda av topp- och bottenskivorna som alltså monteras sist.

Som tillbehör till MeetingFrame Classic finns matchande skrivtavelenheter som kan monteras på var sin sida om MeetingFrame Classic dessa byggs i samma storlek som enheten för displayen.MeetingFrame X-Line Custom Shop

Det finns alltid en avvägning som man behöver göra mellan driftssäkerhet och tillgänglighet. I MeetingFrame Classic som precis presenterades så är alla anslutningar och all teknik skyddad så att man behöver verktyg för att komma åt den. 

Den totala bredden på produkten kommer bli cirka 43mm bredare än displayen du vill ha monterad i. Höjden
blir cirka 520 mm större än displayens höjd. Djupet på produkten är 124mm. 

Med MeetingFrame X-line så finns möjlighet att ge smidig tillgång till det som användare kan vara intresserade av som en anslutningskabel, fjärrkontroll eller annat. Det genom en Connectolucka som sitter på den nedre panelen. Det gör att den nedre panelen blir 100mm högre på X-Linemodellen än på Classicmodellen. 

Connectoluckan hålls uppe med ett magnetlås och fälls ner för att ge tillgång till en åtkomlig del av MeetingFrame X-Lines innanmäte. På övre kanten av luckan, och på ramen som luckan sitter i, så finns en borstlist som gör att du kan stänga igen även om du har dragit ut en sladd till en användare. 

MeetingFrame X-Line kan, precis som MeetingFrame Classic, förses med matchande skrivtavelenheter för att bygga en komplett AV-lösning. Givetvis byggs de i samma storlek som enheten med displayen om inget annat överenskommes. 


Commenting is not enabled on this course.