Stora rum och öppna ytor

I den här guiden definierar vi stora rum som rum för 8 personer och fler. Det innefattar även utbildningssalar (dock ej auditorium). I de mindre av de stora rummen befinner sig den som sitter längst ifrån displayen där presentationen visas är på ett avstånd som är mindre än cirka tio meter.


FlexWall Mobile och FlexWall Presentation


FlexWall Mobile är, som namnet antyder, en slags flexibla och mobila väggar. De olika modulerna i systemet har olika funktion, som presentationsenheten, skrivtavlan, hyllan, garderoben och akustikpanelen. I de vertikala profilerna finns ett antal spår i vilka man fäster de olika beslagen som håller hyllor och klädstänger med en metod som är skyddad av ett av våra patent. 

I spåren i systemets aluminiumgavlar kan man även skjuta in skivor av olika material och med olika beklädnad. Det kan vara skrivtavlor, fanérade träskivor eller tygklädda skivor med eller utan hål för högtalare, ventilation eller akustik. Mellan skivorna kan man placera ljuddämpande material eller teknik som man vill skydda. På så sätt kan systemet utvecklas så att det passar alla miljöer, situationer och tillämpningar. Varför inte göra en mobil vägg med gröna växter till fiket eller mobila väggar för Dart-tavlorna som man vill kunna rulla undan när några andra ska har föreningslokalen?

Med FlexWall Mobile kan man alltså på några ögonblick bygga dynamiska och funktionella rum i rummet och dessutom bygga helt egna funktioner och lösningar för alla typer av verksamheter. 

En särskild fördel med FlexWall Mobile Presentation i stora rum är att man kan ställa en, eller flera, PTZ-kameror på hyllan.


Mobile och MeetingWall


Mobile och MeetingWall kan byggas med mycket stora displayer för rejält stora rum och öppna ytor. Vad man behöver ta hänsyn till är att displayens storlek (höjd) kan göra att displayens undre kant kan komma lite långt ner om man sätter den i en Mobile. Det är ju en produkt som ska kunna flyttas genom standardiserade dörröppningar.

Rent AV-tekniskt ska man naturligtvis alltid på förhand kontrollera så att stora bildvisningsytor har den plats som de kräver inuti rummet och att bildens underkant kommer så högt att alla kan se hela bilden.


Både Mobile och MeetingWall kan kompletteras med separata skrivtavelenheter. Mobile har förvisso en skrivtavla på baksidan men i många arbetssätt vill man kunna använda displayen samtidigt med skrivtavlan. MeetingWall kan flankeras på vardera sidor med skrivtavelmoduler vilket kan skapa en både kreativ och trevlig miljö.

X-Line-modellerna av Mobile och MeetingWall har en Connectohylla på vilken man kan ställa en, eller flera, PTZ-kameror. 


MeetingFrame


MeetingFrame är perfekt för att skydda stora displayer. Skärmen kan i dessa fall hängas i ett väggfäste på väggen varefter man monterar MeetingFrame i efterhand. All teknik och anslutningar döljs i MeetingFrame. Detta gäller även eventuella soundbars och annat som man ha, men inte i blickfånget. Även MeetingFrame kan kompletteras med skrivtavelmoduler.


Hybridskrivtavlor


Hybridskrivtavlor finns för displaystorlekar upp till 75" och används förutom i mötesrum i nav, hubbar och öppna ytor.


FlexWall Conference


FlexWall Conference kan innehålla mycket stor skrivyta. Den största standardmodellen har faktiskt en skrivyta på hela 4,5m². Bakom dessa skrivytorna finns det gott om plats för utrustning. Exempelvis en display med en höjd på cirka 1300mm. Den Sony 100" display som byggs in i Mobiler och MeetingWalls är 1297mm hög. Om man vill ha en videobar får man nöja sig med en något mindre display.


Commenting is not enabled on this course.